• Montasje som viser hvordan det kan ha sett ut da flåten østfra rundet inn mot Viste og Hafrsfjord. Der oppdaget opprørerne mot Harald Hårfagre at han alt var på plass i Hafrsfjord, og det var for sent å snu. FOTO: Rendering.no / Funn i Hafrsfjord

Leter etter Agder-vikinger i Hafrsfjord

Egdene ble knust av Harald Hårfagre i slaget i Hafrsfjord i 872. Prosjektet Funn i Hafrsfjord håper å finne rester etter dem som omkom.