På tro og samfunn løs

Ingen som er interessert i norsk politikk kan ha unngått å bli fascinert av det dramaet som har utspilt seg rundt veivalg og lederskap i Kristelig Folkeparti de siste årene. Det har stått om partiets sjel og eksistens.