Norway Rock rekrutterer barnehagebarn

Festivalen innser at den trenger flere ildsjeler i årene som kommer og starter allerede nå med å innta den største barnehagen i bygda.