Usensurert bibelhistorie utgis

Forfatter og kirkerådsmedlem Kristin Gunleiksrud har tillatt seg å skrive bibelhistoriene – på nytt.