• UBÅTEN: Dette bildet er fra en oppstilling på dekket av U-864. UKJENT FOTOGRAF

Trussel om naturkatastrofe