Amoral med trøkk

Det som gjør denne boken så leseverdig er den amoralske livsanskuelsen.