80-tallshelter til Kvinesdal

Norway Rock Festival har fire artister klare til neste års festival på Øyesletta.