• TAP: På forhånd var det klart at årets Quart ville gå i underskudd. Ifølge Buli ender festivalen opp på 15 millioner i minus.

- Årets Quart gikk 15 millioner i minus

Ifølge festivalsjef Arild Buli ender årets Quartfestival på et underskudd på om lag 15 millioner kroner.