• Nils Christian Moe Repstad skriver om mennesket som en mekanisk maskin bygget opp siden tidenes morgen.

Mer Darwin, mindre Freud

Skjønnlitteratur kan skildre virkelighet bedre enn sakprosa.