Meiningsfylt, spennande krim

Innsiktsfullt og avslørande om korleis taterane blei trakasserte og audmjuka på 1900-talet.