• Scanpix FOTO: Scanpix

Solstad leser høyt i Søgne

Forfatter Dag Solstad gjester fredag kveld Søgne der han skal lese høyt fra sin siste bok "Armand V — Fotnoter til en uutgravd roman". Det blir et sjeldent syn.