Kortere tid i fengselsdrakt

Paris Hilton slipper å sone hele straffen på 45 dager.