Poetisk og forferdelig

Om et barn som elsker sin overgriper.