• Blandakoret John Tinnics har et litt mer utradisjonelt navn enn andre kor. Det skyldes en tur til Danmark. Her ser vi Anne Grethe Osbak Vernegaard (nummer to fra venstre) og flere andre medlemmer. FOTO: Kristian Hole

Koret John Tinnics fikk navnet etter en feilbestilling i baren

På en litt fuktig kortur til Danmark skulle Johnny Digervold bestille en gin and tonic. Det gikk ikke helt etter planen.