• Omslag. FOTO: Bokbyen Forlag.

Om rovviltet på Agder

Anekdoter og fakta om Agders rovdyr og -fugler.