Ytringsfrihetens historie – i Kristiansand

En kapellan og en krigskommissær røk ut i politisk debatt med ærekrenkelser for 200 år siden. I dag lanseres boka som forteller om striden mellom Nicolai Wergeland og hans motstander Sebbelow.