• TEGNINGER: TheMoen bringer også med seg et rikt arsenal av tegninger til sommerens utstilling. Noen av dem har han vist før, men de fleste er nye. FOTO: Jon Anders Skau

TheMoen trekker østover

Kristiansands egen undergrunnskunstner har emigrert til Lillesand. Og nå viser han sine nyeste streker i Arendal.