• PERLE: Odderøya samler kunst, kultur, natur og miljøinteresser. Nå samles alle aktørene for å drøfte felles framtid. FOTO: Kjartan Bjelland

Samler troppene på Odderøya

Selv ikke i fredstid er det gamle militærområdet på Odderøya fritt for konflikter. Nå skal alle parter snakke sammen på et åpent folkemøte.