Brennaktuelt frå Wiik

Brennaktuell, men oppjaga tempo i James Bond-stil frå Svalbard og Nord-Korea.