• FOTO: Sigurdsøn, Bjørn

Ut av Protestfestivalen

Den ene halvparten av Protestfestivalen, Kai Erland, har overraskende trukket seg ut.