• FOTO: Scanpix

Mette-Marit til Kilden

Kronprinsesse Mette— Marit skal legge ned grunnstein for Kilden den 20. august.