• FÅR PRIS: Rolf Gupta får overrakt Fylkeskulturprisen 2011 den 13. desember.FOTO: KRISTIN ELLEFSEN FOTO: Kristin Ellefsen

Fylkeskulturprisen 2011 til Gupta

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune drysser priser og stipend over viktige kulturaktører på Sørlandet.