Overlesset om kirkebygg

Forfatterens store kunnskaper om kirkebygg blir noe forkludret av overlesset presentasjon.