• FOTO: Montasje

Gjennomarbeidet, god journalistikk om Banehei-drapene

Utan sentimentalitet og føleri har Hilde Moi samla trådane og skildra det som skjedde frå time til time, frå dag til dag, frå veke til veke, frå år til år.