Noen få korte bemerkninger om tropiske sommerfugler