• Hallvard T. Bjørgum kaller det kulturfiendtlig når Bykle kommune og Setesdal Regionråd sier nei til å støtte samle-CD,ene han gir ut om faren, Torleiv H. Bjørgum. FOTO: Johs. Bjørkeli, Jan mortensen

- Dette er pinlig og kulturfiendtlig

Setesdal Regionråd og Bykle kommune vil ikke gi støtte til folkemusiker Hallvard T. Bjørgum sitt musikalske storverk "Taddeivs minne" om faren Torleiv. — Kulturfiendtlig, mener felespilleren.