– Veldig ugreit at vår bransje skal underlegges kraftige begrensninger