SØGNE: — Dersom det blir vedtatt å gi økonomisk støtte kun til lag og foreninger som har barn og ungdom i rekkene, vil det være svært uheldig for hele kulturlivet i bygda, sier leder i Søgne Kunstlag, Alice Amundsen Haugland.Forslaget som er fremmet av Frps Christian Eikeland og vedtatt i Tjenesteutvalget med 9 mot 1 stemme, er for tiden til høring. Det får som konsekvens, dersom det blir vedtatt, at alle lag og foreninger som har medlemmer over 23 år ikke vil få tildelt noen form for kulturmidler fra og med 2005.- Det er et tragisk forslag som viser at vi har et politisk flertall som støtter Frps forenklingspolitikk og mangel på vilje til å se kultur og samfunnsliv i en større sammenheng. Det viser også at vi har politikere uten respekt for frivillig innsats innenfor alle kulturområder, og som ikke ser verdien av et bredt og mangfoldig kulturliv, sier Amundsen Haugland. Barn får mest

Hun er mildt sagt oppgitt over politikere som setter likhetstegn mellom Søgne Kunstlag og ren hobbyvirksomhet for voksne.- En slik sammenlikning som offentlig er fremsatt av Frps Christian Eikeland, signaliserer total mangel på forståelse for hva kunstformidling er, sier Amundsen Haugland.Kulturrådgiver Magne Haugland opplyser at praksis ved tildeling av kulturmidler de siste 15 årene har vært at foreninger som hovedsakelig gir barn og unge et kulturtilbud, er blitt prioritert i forhold til foreninger der voksne dominerer medlemsmassen. Som eksempel nevner han at i 2003 fikk Søgne Skolemusikkorps som har 74 barn og ungdommer som medlemmer, tildelt 50.400 kroner mens Søgne Bygdekor som har 39 voksne medlemmer, fikk tildelt 5000 kroner. Det vil si at hver av skolekorpsets medlemmer ble støttet med 681 kroner i kulturmidler mens bygdekoret fikk 128 kroner per medlem. Allsidig kulturliv

— Det er min oppfatning at Søgne Kunstlag og andre foreninger spiller en viktige rolle i lokalsamfunnet - blant annet når det gjelder å rekruttere ungdom til voksenkultur. Derfor bør støtten økes, ikke fjernes, sier han.Haugland påpeker også at det i gjeldende kommuneplan heter at det skal stimuleres til et allsidig kulturliv.- Dersom det nye prinsippet blir vedtatt, vil idretten og i noen grad korps få alt, sier Haugland.Enhetsleder for kultur, Kristian Strøm, sier at denne saken ikke bare handler om penger:- Dette handler også om å sette pris på frivillig innsats, og derfor kan forslaget være uheldig, sier han.Lederen i Tjenesteutvalget, Frps Bodil Langenes, støtter forslaget som har høringsfrist til 11. januar.- Det er uansett ikke store beløp vi snakker om. Vi fordeler ikke flere kulturmidler enn det som går med til frimerker, sier hun. Uten visjoner

Totalt deles det ut årlig ca. 400.000 kroner. Tre fjerdedeler går til kulturaktiviteter for barn og ungdom. En oversikt viser at lag og foreninger i Søgne i 2004 hadde et driftsbudsjett på drøye seks millioner kroner, og at tilskudd fra kommunen utgjorde i underkant av sju prosent. Statistikken for tildeling av kulturmidler i Vest-Agder for 2003, viser at Søgne ligger på 12 plass blant fylkets 15 kommuner. Listen toppes av Kvinesdal med 458,76 kroner per innbygger mens Farsund er jumbo med 8,34 kroner per innbygger. Søgnes bidrar med 54,37 kroner per innbygger. Alice Amundsen Haugland mener at det politiske flertallet er uten visjoner og innsikt i kulturens betydning for en lokalbefolkning.- Jeg leste i avisen i dag at kultur bedrer folkehelsa, sier hun.Lederen av kunstlaget fremholder også at kommunen er uten «igangsettere», og derfor er avhengig av ildsjeler og foreninger som drar lasset. Hun forteller at arbeidet i Søgne Kunstlag er basert på frivillig dugnadsinnsats, og at samarbeidet med Søgne Gamle Prestegård har ført til stor aktivitet og et høyt profesjonelt nivå.- Vi har som formål å øke interessen og forståelsen for kunst og kunsthåndverk. Det gjelder ikke bare for voksne, men definitivt også for barn, sier hun.