• SOVER OG JOBBER: Olav Strandberg sover og spiser på kontoret for å bli ferdig med sin sjette film til julesalget. FOTO: Lars Hoen.

12 filmer om livet på bygda

Olav Strandberg bor på kontoret for å bli ferdig tidsnok med den sjette av sine 12 filmer om Vennesla.