• FOTO: Siv Dolmen / siv dolmen

Klar tale om flyktig kunst

Tekster om et av Sørlandets viktigste kunsterskap.