• Styret fikk en realitetsorientering. F.v. rundt bordet: Birte Simonsen (styremedlem), Pål Svendsberget (styremedlem), Alice Jervell (styremedlem delvis skjult), Gunnar Thon Lossius, Bentein Baardson (skjult), Per Sigurd Sørensen (fung. styreleder), Theis Salvesen (styremedlem), Toril Runden (styremedlem), Nina Ruud (styremedlem), Christian Jørgensen og Monica Harsvik Smith-Tønnessen. FOTO: Torgeir Eikeland

Kilden reduserer billettbudsjettet med 13 mill. neste år

Neste år er billettinntektsbudsjettet redusert med 13 millioner kroner fra 31 millioner i år til 18 millioner kroner. Likevel regner styret med et overskudd på seks millioner kroner.