• NYTT BYGG: Dette bygget på Tonstadli ferie-, kurs- og misjonssenter sto ferdig i 2010. Riksteateret mener dette ikke er godt nok som overnattingssted for Riksteaterets turnédeltakere. FOTO: Tonstadli ferie-, kurs- og misjonssenter

Riksteateret dumper Sirdal

Bare fire rom på Tonstadli blir for lite — Riksteateret har bestemt seg for å droppe Sirdal på sine turneer.