• TALKSHOW OM TVANG: Karl Erik Karlsen ved ABUP Sørlandet sykehus fortsetter med sykehustalkshowet Nesten Helg også i 2013. Første tema som tas opp i år er bruk av tvang i psykisk helsearbeid. FOTO: Torsten Øen

Debatterer tvang for åpen scene

Bruk av tvang i psykisk helsearbeid er temaet under onsdagens utgave av sykehustalkshowet Nesten Helg på Kick.