Sluggeren fra Ulvik

Et viktig tidsdokument om en omstridt, populær, men kanskje brutal politisk leder