Litt for lettvint om bannskap

Boken er en oppslagsbok i tabuord, men det savnes en nærmere drøfting av bannskapen og dens rolle både individuelt og sosialt.