Gikk metoo for langt?

Et prinsipielt oppgjør med metoo-anklager drukner i selvmedlidenhet.