• V.S. Tideman FOTO: Forlaget

Jeg trenger deg

Dette er godt laget om lengsel, ensomhet og mannlig mistrøstighet.