• Jan Oddvar Skisland har ryddet opp i økonomien til Protestfestivalen. FOTO: Tore André Baardsen

Skisland går av som styreleder

Jan Oddvar Skisland går av som styreleder i Protestfestivalen etter ett år. Egentlig skulle han bare sitte fire måneder.