• Darren Aronofsky instruerer Russell Crowe i "Noah". FOTO: UNITED INTERNATIONAL PICTURES

Veien til Noah

Drømmer, ambisjoner, besettelse, avhengighet – det er seriøse saker Darren Aronofsky lager film om.