Rett i retten med O.J Simpson

O.J Simpson risikerer livsvarig fengsel.