Færre søkere enn i fjor

Men «Farmen»-interessen er fortsatt stor.