• Erik Honoré (t.v.) og Jan Bang ser fram til å sette opp Punkt-konsert i domkirka. Også til Kilden er de invitert i år. FOTO: Kjartan Bjelland

Punkt går til kirke

Punkt tar i bruk Kristiansand domkirkes superorgel, og de vender tilbake til Kilden for første gang siden smellen i 2012.