• Finn- Einar Eliassen har skrevet biografien om Peter Dahl, mannen som etterlot seg penger til å få bygget en skole for allmuen i Grimstad. Det var forløperen til Dahlske videregående skole, hvor Eliassen har vært historielærer. FOTO: Forlaget

Han som skapte gymnas i Grimstad

Peter Dahl fra Grimstad levde et eventyrlig liv som skipper, reder og kunstsamler. Han testamenterte penger til utdanning for allmuens barn. Det ble starten på Dahlske videregående skole i Grimstad.