Når innvandring skaper uro

Å meisle ut en politikk for innvandring i spennet mellom kynisme og naivitet er ingen lett oppgave.