• President for festivalen, Tina Elisabeth Nilsen og æresmedlem og festivalstarter Kjell Forsetlund. FOTO: Jonas Mjaaland

En helg i året dobles innbyggertallet i Farsund

Kommunen heter Farsund. Bygdas navn er Vanse. Festivalen heter Amercian Festival Lista og blir drevet på dugnad av en stor gjeng som brenner for den ekte amerikanske kulturen.