• Å VÆRE MEDMENNESKE: ?Det som er så fint er at jeg alltid har sett på Kirsten som et medmenneske. Da vi ikke lenger var behandler og pasient, fortsatte vi å møtes over en kaffe, forteller Karianne Zakariassen (t.h.). Målet med Kick Off Sommerleirene hun er med å arrangere er å skape et lavterskel-tilbud hvor ungdom som sliter kan komme og finne andre i samme situasjon. FOTO: Torstein Øen

Sammen for ungdom som sliter

De møttes som pasient og behandler for ti år siden. Nå jobber Karianne Zakariassen og Kirsten Djupesland sammen om å gi vanskeligstilt ungdom nytt håp.