• Det var mye folk innom på åpningen av adventsutstillingen "Tro, Håp og Kjærlighet" på SKMU søndag. Familier med barn som var delaktige i utstillingen var nok i flertall, men det kom også mange som ikke hadde deltatt. Her fra rommet "Tro", hvor det er hengt opp 600 pakker som skal gis bort etter endt utstilling. FOTO: Kjetil Samuelsen

Til: Noen som trenger det Fra: Barn i Kristiansand

600 barn har gitt en pakke til utstillingen "Tro, Håp og Kjærlighet". På nyåret skal pakkene gis videre til andre barn.