• SERIEMØTE: I Frank Brunners atelier i Parkveien finnes uferdige glimt fra hans maleriske univers: Trapper, bjørkeskog og lys. Bjørkeskogen er sett gjennom et togvindu og man aner mennesker som speiles i overflaten. FOTO: Siv Dolmen

Refleksjoner fra seriemesteren

Å ta bilde med mobiltelefonen gjennom vinduet på Sørlandsbanen er ingen kunst. Før Frank Brunner gjør det, da.