• KLOSSETE: Legoklosser er materialet i verket "Bygg ditt eget tårn" som Ståle Sørensen fra Drammen ønsker å lage. Han ønsker å dekke stålsøylene som holder branntåret oppe med Lego, og vil videreføre Lego-kunsten inne i tårnet.

- Dette er sunt, åpent og interessant

— Folkeavstemningen om kunst i branntårnet er nyskapende og veldig interessant. Dette liker jeg!