• - Det er en katastrofe hvis det huset blir borte, sier Finn Angell Thorsen, formann i Vilhelm Krag Selskapet. FOTO: Trygve Skramstad

- En katastrofe hvis huset blir borte

— En kulturskatt på Sørlandet, sier formannen i Vilhelm Krag Selskapet om huset som nå står i brann i Ny-Hellesund.